Dokumenty do pobrania

OGŁOSZENIA

Rozeznanie rynku celem wyboru Wykonawcy usługi cateringowej dla UP  „Cel: aktywni” nr RPLU.11.01.00-06-0003/20, RPO WL 2014-2020 (grupa nr III Łęczna)

Pobierz

Rozeznanie rynku - usługa cateringowa 19.10.2021 r.

Rozeznanie rynku celem wyboru Wykonawcy pośrednictwa pracy dla UP  „Cel: aktywni” nr RPLU.11.01.00-06-0003/20,RPO WL 2014-2020 (grupa nr III Łęczna). .

Pobierz

Rozeznanie rynku - wybór pośrednika pracy 19.10.2021 r.

Rozeznanie rynku celem wyboru Wykonawcy na przeprowadzenie egzaminu zewnętrznego po szkoleniu dla UP  „Cel: aktywni” nr RPLU.11.01.00-06-0003/20,RPO WL 2014-2020 (grupa nr III Łęczna).

Pobierz

Rozeznanie rynku - egzamin zewnętrzny po szkoleniu 19.10.2021 r.