Dokumenty do pobrania

OGŁOSZENIA

Rozeznanie rynku celem wyboru Wykonawcy usługi cateringowej dla UP  „Cel: aktywni” nr RPLU.11.01.00-06-0003/20, RPO WL 2014-2020 (grupa nr VI Lublin)

Pobierz

Rozeznanie rynku - usługa cateringowa 9.05.2022 r.

Rozeznanie rynku celem wyboru Wykonawcy pośrednictwa pracy dla UP  „Cel: aktywni” nr RPLU.11.01.00-06-0003/20,RPO WL 2014-2020 (grupa nr VI Lublin).

Pobierz

Rozeznanie rynku - wybór pośrednika pracy 09.05.2022 r.

Rozeznanie rynku celem wyboru Wykonawcy na przeprowadzenie egzaminu zewnętrznego po szkoleniu dla UP  „Cel: aktywni” nr RPLU.11.01.00-06-0003/20,RPO WL 2014-2020 (grupa nr VI Lublin).

Pobierz

Rozeznanie rynku - egzamin zewnętrzny po szkoleniu 9.05.2022 r.

Lista osób zakwalifikowanych do projektu- Grupa nr 4 i Grupa nr 5

L.P.

Numer ewidencyjny

1

AK04

2

BP12

3

BM09

4

CD10

5

DT25

6

FH22

7

FJ51

8

JK06

9

KS64

10

KC67

11

LM83

12

MR70

13

MJ09

14

MR73

15

MA68

16

OP18

17

SK65

18

SJ97

19

SM87

20

WT68

21

WJ65

22

WCP28

23

ZJ91

24

ŻJ31

Lista osób zakwalifikowanych do projektu- Grupa nr 3

L.P.

Numer ewidencyjny

1

BM07

2

JB80

3

KK20

4

KK46

5

MA81

6

OK66

7

RI20

8

ST21

9

SG63

10

SM84

11

TL67

12

TE04

Lista Osób zakwalifikowanych do projektu- Grupa nr 1 i Grupa nr 2

L.P.

Numer ewidencyjny

1

AS77

2

BM98

3

BMW66

4

CG67

5

FD82

6

FF82

7

GT75

8

GE80

9

GH35

10

GJ82

11

KM04

12

KJ23

13

ŁJ21

14

MU60

15

MM95

16

MM46

17

MB57

18

OW92

19

PG08

20

RK20

21

SD25

22

SI80

23

SA11

24

WK68

Cel: aktywni

Projekt
Innowacyjne Centrum Rozwoju spółka cywilna realizuje projekt „Cel: aktywni” nr RPLU.11.01.00-06-0003/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa: 11 Włączenie społeczne, Działanie: 11.1 Aktywne włączenie.
telefon

503 158 042

biuro projektu
ul. Traugutta 11, 20-454 Lublin